Vážení obchodní přátelé,
vítáme Vás na stránkách www. fidic. info, kterých hlavním cílem je poskytnout Vám základní informace o problematice smluvní praxe podmínek FIDIC, který jsou užívány rovněž v naší stavební a obchodní praxi.
     K rozšíření smluvních podmínek FIDIC u nás tak dochází nejen z důvodu vysokého podílů stavebních a developerských projektů, ale v posledním období zejména z důvodu značného rozšíření projektů, kofinancovaných z prostředků Evropské unie.
     Smluvním základem pro tyto projekty jsou podmínky FIDIC v základní nebo aplikované verzi, kromě toho jsou podmínky FIDIC základem smluv Světové banky, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a mnoha dalších zadavatelů ve světě.
     Prakticky všechny projekty infrastruktury (železnice, cesty, vodovody a kanalizace) mají za základ podmínky FIDIC ve formě Smluvních podmínek nebo Všeobecných smluvních podmínek Ve světě kromě toho výrazně roste podíl smluv na základě podmínek FIDIC P&DB a to především z důvodu urychlení procesu předinvestiční výstavby a snížení rizika zadavatele.
     Po schválení jednotlivých projektů v rámci operačních programů se dá předpokládat, že podmínky FIDIC budou i nadále užívány jako základní smluvní podmínky na provádění stavebních prací a dodávek. I když jsou podmínky FIDIC, zejména ve verzi FIDIC RB (tzv. Červená kniha) užívány u nás již delší dobu, v mnoha případech působí nejen dodavatelům staveb, ale i zadavatelům značné obtíže příprava zadávacích podkladů, resp. realizace prací nebo poskytování služeb na jejich základě. Zejména nekonečná úprava Specifických smluvních podmínek, jež v mnoha případech připomíná spíše „vylepšený“ Obchodní zákoník, zbytečně zvyšuje riziko zadavatelů.
     Velký rozdíl tak představuje užití podmínek FIDIC v zahraniční praxi, což dokládají zkušenosti našich dodavatelů v případě prací v zahraničí na jejich základě. Uvedené platí zejména v případě podmínek FIDIC P&DB (tzv. Žlutá kniha), kdy rovněž za projektovou dokumentaci odpovídá dodavatel stavby, nemluvě prakticky o nulových zkušenostech s podmínkami WB (tzv. Bílá kniha).

     Věříme, že na našich stránkách naleznete dostatek informací o problematice smluv FIDIC a rozsahu služeb, které nabízí společnost MP Consulting v souvislosti se smluvní praxí FIDIC. Další informace o službách v souvislosti s řízením stavebních projektů na základě podmínek FIDIC a VOB naleznete na našich stránkách www.mpconsulting.cz.

Upozornění: FIDIC® je ochranná známka Asociace FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) se sídlem World Trade Center II, 29 route de Prés-Bois, CH-1215 Ženeva 15, Švýcarsko.

Pokud chcete získat informace o stránkách federace FIDIC, klikněte zde.

Pro informace o školeních Federace FIDIC klikněte tady.
HOME    POUŽITÍ PODMÍNEK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÍ AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]