Vážení obchodní priatelia,
vítame Vás na stránkach www.fidic.info, ktorých hlavným cieľom je poskytnúť Vám základné informácie o problematike zmluvnej praxe podmienok FIDIC, ktoré sú užívané rovnako v našej stavebnej a obchodnej praxi.
     K rozšíreniu zmluvných podmienok FIDIC u nás tak dochádza nielen z dôvodu vysokého podielu stavebných a developerských projektov, ale v poslednom období najmä z dôvodu značného rozšírenia projektov, kofinancovaných z prostriedkov Európskej únie.
     Zmluvným základom pre tieto projekty sú podmienky FIDIC v základnej alebo aplikovanej verzii, okrem toho sú podmienky FIDIC základom zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete.
     Prakticky všetky projekty infraštruktúry (železnice, cesty, vodovody a kanalizácie) majú za základ podmienky FIDIC vo forme Zmluvných podmienok alebo Všeobecných zmluvných podmienok. Vo svete okrem toho výrazne rastie podiel zmlúv na základe podmienok FIDIC P&DB a to predovšetkým z dôvodu urýchlenia procesu predinvestičnej výstavby a zníženia rizika zadávateľa.
     Po schválení jednotlivých projektov v rámci operačných programov sa dá predpokladať, že podmienky FIDIC budú aj naďalej užívané ako základné zmluvné podmienky na realizáciu stavebných prác a dodávok. Aj keď sú podmienky FIDIC, predovšetkým vo verzii FIDIC RB (tzv. Červená kniha) užívané u nás už dlhšiu dobu, v mnohých prípadoch spôsobuje nielen dodávateľom stavieb, ale i zadávateľom značné problémy príprava zadávacích podkladov, resp. realizácia prác alebo poskytovanie služieb na ich základe. Predovšetkým nekonečná úprava Osobitných zmluvných podmienok, ktorá v mnohých prípadoch pripomína skôr „vylepšený“ Obchodný zákonník, zbytočne zvyšuje riziko zadávateľov.
     Veľký rozdiel tak predstavuje použitie podmienok FIDIC v zahraničnej praxi, čo potvrdzujú skúsenosti našich dodávateľov v prípade prác v zahraničí na ich základe. Uvedené platí obzvlášť v prípade podmienok FIDIC P&DB (tzv. Žltá kniha), keď rovnako za projektovú dokumentáciu zodpovedá dodávateľ stavby, nehovoriac prakticky o nulových skúsenostiach s podmienkami WB (tzv. Biela kniha).

     Veríme, že na našich stránkach nájdete dostatok informácií o problematike zmlúv FIDIC a o rozsahu služieb, ktoré ponúka spoločnosť MP Consulting v súvislosti so zmluvnou praxou FIDIC. Ďalšie informácie o službách v súvislosti s riadením stavebných projektov na základe podmienok FIDIC a inej praxe nájdete na našich stránkach www.mpconsulting.cz.

Upozornenie: FIDIC® je ochranná známka Asociácie FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) so sídlom World Trade Center II, 29 route de Prés-Bois, CH-1215 Ženeva 15, Švajčiarsko.

Ak chcete získať informácie o stránkach federácie FIDIC, kliknite tu.

Pre informácie o školeniach Federácie FIDIC kliknite tu.
HOME    POUŽITIE PODMIENOK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÉ AKCIE    PUBLIKÁCIE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]